Mwen vle pwofite remèsye chak patnè lokal tankou entènasyonal ki toujou la pou kore nou sou plan teknik ak finansye. Mw vle pwofite envite tout lòt òganizasyon nasyonal tankou entènasyonal k ap travay nan menm domèn ak nou pou yo kontinye ranfose kapasite Les Amis d’Haiti nan devlope bonjan patenarya teknik ak finansye ak nou.Ansanm ann kole zepòl pou lavi ka rekòmanse boujonnen.