Nan moman difisil sa yo, li toujou enpòtan pou nou youn soutni lòt, pataje nan sa w genyen ak pwòch ou pandan n ap tann èd nan men enstans ki plase pou sa yo.Premye jès solidarite a se nan mitan nou li dwe soti… Ann nou youn veye sou lòt paske desten nou makònen.Ou diw se Ayisyen, pwouve l

Categories:

Tags:

Comments are closed